Lektion 8 – Alle de andre vitaminer

Vi ser her på de resterende vitaminer i detaljer.

Læs s. 366 – 368 i bogen. Du finder slides til videoen her.