Lektion 7 – Lungerne (pulmones)

Lungerne gennemgåes her.

Læs i bogen s. 412 – 413. Du finder slides til denne lektion her.