Lektion 5 – Regulering

Nyrernes regulerende funktioner gennemgåes her.

Læs i bogen s. 394 – 400. Du finder slides til denne lektion her.