Lektion 5 – Blodkredsløbet

Vi ser på blodkredsløbet og dets funktion og opbygning.

Læs i bogen s. 185 – 186. Du finder slides til denne lektion her.