Lektion 7 – Tyndtarmen (intestinum tenue)

Vi gennemgår her tyndtarmen og dennes funktion.

Læs i bogen s. 328 – 333. Du finder slides til denne lektion her.